ถนนหลวงบ้านนอก รีบผุดสะพานผ่านลำคลองมอง เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ ข้างหลังไม่มีถนนหนทาง-กระแสไฟฟ้ากว่า 30 ปี คาดเสร็จสิงหาคม..