ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทราบ ทหารหญิงถูกภรรยาสมาชิกวุฒิสภาไร้มนุษยธรรม แจงเป็นอดีตกำลังพลเพิ่งจะลาออก

‘ผู้บังคับบัญชาทสส.’ รับรู้เงื่อน ภรรยา สมาชิกวุฒิสภาอำมหิต ทหารหญิง รับเป็นอดีตกำลังพลในสังกัด ลาออกไปแล้ว รีบคลี่คลายคำถามสังคม
วันที่ 18 ส.ค. 2565 จากที่ได้มีการปรากฏข่าวสาร กรณีทหารหญิงของกองกองทัพ ซึ่งใส่เข้ารับราชการ แต่ว่าไปรับใช้เมียของวุฒิสมาชิก (สมาชิกวุฒิสภา) รวมทั้งถูกทำร้ายร่างกายจากเมียของ สมาชิกวุฒิสภา จนได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทางด้านจิตใจอย่างยิ่ง ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ แล้วก็สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ต่างๆแล้วนั้น
ปัจจุบัน พล.ท.ธีรวงศ์วาน ปัทมราชสีห์ในอยุธยา เจ้ากรมธุรกิจการค้าข้าราชการทหารในฐานะ ผู้ประกาศศูนย์บัญชาการกองทัพไทย กล่าวมาว่า พล.อำเภอเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด (ผู้บังคับบัญชาทสส.)ได้รับกล่าวในเรื่องดังที่กล่าวถึงแล้วแล้ว โดยจากการตรวจทาน รู้ว่าเป็นอดีตกำลังพลของกองสั่งการกองทัพไทย (ขอรักษาชื่อ-สกุล) ซึ่งได้ยื่นจดหมายลาออกจากราชการเพราะจะต้องดูแลบิดามารดาที่เจ็บไข้ แล้วก็ได้รับการอนุญาตให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม65
สำหรับเนื้อหาต่างๆอยู่ระหว่างการไต่สวนหาความเป็นจริง รวมทั้งจะอธิบายให้รู้ถัดไป ดังนี้ ศูนย์บัญชาการกองทัพไทยขอการันตีว่าจะมีการตรวจตราเรื่องดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างโปร่งใสเพื่อคลี่คลายคำถามให้แก่สังคมถัดไป