โดนชวดเงิน ถูกโกงเงินหลายครั้ง แก้อย่างไรดี? 3 แนวทางกล้วยๆที่สายมูห้ามพลาด!

พระภิกษุณีปลาย เปิดเผย 3 แนวทาง แก้กลยุทธ์ถูกโกงเงิน โดนยืมเงินแล้วมิได้คืน ปฏิบัติตามนี้ การันตีปัง! แถมเสริมดวงด้านการเงินอีกด้วย
สำหรับคนไหนกันแน่ที่ถูกใจให้คนอื่นๆยืมเงิน กู้ยืม ขี้สงสาร คนใดร้องไห้มา ขอความช่วยเหลือยืมเงิน หรือมาในแบบอย่างให้ช่วยรับรองต่างๆแม้กระนั้นในที่สุดถูกโกง ชวดเงินมิได้เงินคืน โดนเอารัดเอาเปรียบ กล่าวได้ว่าทำประโยชน์กับคนไม่ขึ้น! วันนี้ แพทย์ปลาย หรือ พระภิกษุณีปลาย เปิดเผย 3 แนวทาง แก้กลยุทธ์ถูกโกงเงิน โดย แพทย์ปลาย ได้กล่าวอีกว่า พวกเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวเองด้วยการใจแข็งด้วย จะไปโทษกรรมเวรก็มิได้ มนุษย์เราสมัยปัจจุบันนี้จิตใจก็แปรไปตามระยะเวลา การที่จะทำให้ใจแข็งสามารถแก้ได้ตามแนวทางตามนี้..
ดวงรายสัปดาห์ 9 – 15 ม.ค. 2566 พร้อมแจกเลขมงคล โดย อำเภอคฑา
ดวงวันตรุษจีน 4 ดาวฤกษ์ พ้นเคราะห์พ้นโศก แต่ว่ายังมีเรื่องมีราวที่ต้องระมัดระวัง!
แพทย์ลักษณ์ ฟันธง ! ราศีที่ในระยะนี้ ได้เลื่อนฐานะ ค่าจ้างรายเดือนขึ้น ร่ำรวยๆโชคดีๆ
3 แนวทาง แก้กลยุทธ์ ถูกโกง มิได้เงินคืน โดย แพทย์ปลาย

หาแหวนมาใส่ ที่นิ้วชี้ข้างซ้าย สีแหวนที่ถูกเลือกได้ตามวันเกิด อาทิเช่น กำเนิดวันจันทร์ใส่สีเหลือง ยิ่งไปกว่านี้ การใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายมือ จะช่วยเสริมความน่ายำเกรงและก็ยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและมั่นใจให้ผู้สวมอีกด้วยสวดมนต์ไหว้พระ บทพาหาคลำหากา เพื่อไล่มารทั้งหลายแหล่โหลด muwall ปาง 10 แขน ตั้งเป็นวอเปเปอร์โทรศัพท์ เพื่อไม่ให้เขาโทรศัพท์เข้ามากมายวน หรือโทรศัพท์เข้ามายุ่ง เวลามองเห็นรูปท่านยมจะได้ดึงสติ รอบคอบ
บทสวดมนตร์แขนคลำหากา
นะโม ตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
พุทธัง สะระนัง คัจฉาไม่ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิสังฆัง สะระนัง คัจฉาไม่
ทุตำหนิยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉาไม่ทุติเตียนยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉาไม่ทุว่ากล่าวยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉาไม่
ตะตำหนิยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉาไม่ตะตำหนิยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉาไม่ตะตำหนิยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉาไม่
อิติเตียนปิ โส ภะค่ะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขาโต โลกะผู้รอบรู้ อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตโผลง เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะค่ะวาตำหนิฯ
สะวากขาโต ภะขาวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ ผู้รู้หิติเตียนฯ
สุปะฏิปันโน ภะขาวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะขาวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ ผัวจิปะฏิปันโน ภะขาวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ขว้างหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาตำหนิฯ
แขนงสะหัส สะมะภินิมไม่ตะสาวุธันตังครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารังทานาทิธัมมะวิธิท้องนา ชิตะวา นักปราชญ์นโทตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังค่ะลานิ

มาราตำหนิเร กะมะภิยุยงชฌิตะสัพพะราตรีงโฆรัมปะทุ่งนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขังขันติสุทันตะวิธิที่นา ชิตะวา พระสงฆ์นโทตันเตชะสา ภะวะเหม็นตุ เต ชะยะมังค่ะลานิ
ที่นาฬาคิริง ค่ะชะวะรัง อะว่ากล่าวประมาณภูตังทาวัคคิจะกะมะสะนีวะ สุทารุณันตังเมตตัมพุเสกะวิธิทุ่งนา ชิตะวา มุนีนโทตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังขาลานิ
อุกขิตตะขัคคะมะติเตียนหัตถะสุทารุณันตังธาวันว่ากล่าวโยชะนะปะถังปะทุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา นักปราชญ์นโทตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังค่ะลานิ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียาจิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌสันเตนะ โสมะวิธิทุ่งนา ชิตะวา นักปราชญ์นโทตันเตชะสา ภะวะเหม็นตุ เต ชะยะมังขาลานิ
สัจจัง วิหายะ มะว่ากล่าวสัจจะกาวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนัง อะติเตียนอันธะภูตังสติปัญญาปะครั้งปะชะลิโต ชิตะวา นักปราชญ์นโทตันเตชะสา ภะวะเหม็นตุ เต ชะยะมังค่ะลานิ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิงปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะจนกระทั่งโตอิทธูปะเทสะวิธิทุ่งนา ชิตะวา นักปราชญ์นโทตันเตชะสา ภะวะเหม็นตุ เต ชะยะมังค่ะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถังพรัหมัง วิสุทธิชุติเตียนไม่ทธิพะกาภิธานังญาณาขาเทนะ วิธิทุ่งนา ชิตะวา นักปราชญ์นโทตันเตชะสา ภะวะตุๆ เต ชะยะมังขาลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังขาละอัฉฐะอาคม โยวาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันครั้งหิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิโมกขัง สุขัง อะธิค่ะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
มะหาการุณิโก ทุ่งนาโถ หิตายะ สัพพะขว้างณินัง ปูเรตวา ขว้างระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุๆ เต ชะยะมังค่ะลังฯ
ชะจนกระทั่งโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังขาเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะตำหนิฯ สุนักขัตตัง สุมังขาลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง ถ้อยคำกัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักษิณา ปะทักษิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะเหม็นตุ สัพพะมังขาลัง รักขันเหม็นตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุๆ เตฯ
ภะวะตุๆ สัพพะมังค่ะลัง รักขันเหม็นตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุๆ เตฯ
ภะวะตุๆ สัพพะมังขาลัง รักขันเหม็นตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันเหม็นตุ เต

ติดตามข้อมูล Bright Today หนทางอื่นๆ
Website : BRIGHT TODAYFacebook : BRIGHT TVLine Today : BRIGHT TODAY